שימו לב, המערכת פועלת כרגע במצב חלקי וייתכן כי לא תתאפשר הוצאת חלק מהדו"חות או גישה לחלק מהמערכות.
התקלה תטופל בשעה הקרובה
כניסה למערכת תנופה בתעסוקה
קוד משתמש:
סיסמה: הקפד על אותיות קטנות וגדולות!
תעודת זהות:
שכחתי סיסמה
שים לב: במידה והתצוגה משובשת יש ללחוץ Ctrl-F5
חדשות ועדכונים

עקב תקלה זמנית נתוני הדוחות משובשים!